Käyttöehdot

Käyttö- ja sopimusehdot

 

1. Yleistä

1.1. Baabelia.fi-palvelu (jäljempänä “Palvelu” tai “Palveluntarjoaja”) on markkina- ja kohtaamispaikka kielipalveluja tarjoavien tulkkien/kääntäjien (jäljempänä “Asiakas”) sekä tulkkaus/käännöspalveluja etsivien (jäljempänä “Kuluttaja”) välille. Baabelia ei itse tee tulkkaus- tai käännöstöitä eikä ota niitä vastaan. Tulkkaus- ja käännöspalveluja tekevät ovat ne tulkit ja kääntäjät, jotka ovat rekisteröityneet Palvelun käyttäjäksi. Kuluttaja voi olla heihin suoraan yhteydessä jättämällä tarjouspyynnön Palvelussa.
1.2. Palvelu tarjoaa alustan Asiakkaiden (tulkkien/kääntäjien) näkyvyydelle. Alustassa Asiakkaat voivat itse markkinoida kielipalvelujaan, osaamistaan ja kokemustaan. Palveluntarjoaja ei valikoi asiakkaiden näkymistä Palvelussa. Palveluntarjoaja ei vastaa Asiakkaiden Palveluun tekemien kielipalveluilmoitusten sisällöstä tai niiden oikeellisuudesta.
1.3. Kuluttaja voi jättää Asiakkaalle Palvelussa tarjouspyynnön kielipalvelusta kirjallisesti tai puhelimitse. Pyynnön jättäminen on ilmaista eikä se velvoita palvelun tilaamiseen. Kuluttaja voi myös tehdä arvion Asiakkaasta. Palveluntarjoaja ei vastaa arvioiden oikeellisuudesta tai niiden mahdollisesti aiheuttamista vahingoista. Palveluntarjoaja kuitenkin tarkistaa kaikki arviot etukäteen.
1.4. Palveluntarjoajalla on oikeus milloin tahansa muuttaa näitä käyttöehtoja samoin kuin muuttaa ja editoida palvelun sisältöä sekä kehittää Baabelia.fi-palvelua parhaaksi katsomallaan tavalla.

2. Soveltaminen ja kohde

2.1. Sopimusehtoja sovelletaan Palveluntarjoajan (Baabelia, y-tunnus 2405380-1) ja Asiakkaan välillä Baabelia.fi-palveluun ja sen kaikkiin sähköisiin palveluihin.
2.2. Voidakseen käyttää Palvelua, Asiakkaan on rekisteröidyttävä Palveluun. Rekisteröitymällä Palveluun Asiakas hyväksyy Sopimuksen. Tulkkeja ja kääntäjiä etsivältä, Kuluttajalta, rekisteröitymistä ei vaadita, mutta tekemällä tarjouspyynnön Palvelussa Kuluttaja hyväksyy sopimusehdot.

3. Voimassaolo

3.1. Sopimus tulee voimaan Asiakkaan rekisteröityessä Palvelun käyttäjäksi.
3.2. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Sekä Palveluntarjoaja että Asiakas voi irtisanoa Sopimuksen päättymään ilmoittamalla siitä kirjallisesti toiselle sopijapuolelle yhden kuukauden irtisanomisajalla. Asiakkaan tulee irtisanoa Sopimus yhden kuukauden irtisanomisajalla päättymään laskutusjakson loppuun. Jos irtisanominen tehdään vasta silloin, kun Palveluntarjoaja on jo lähettänyt seuraavan laskutusjakson laskun (laskutusasiakkaat) Asiakkaalle, Asiakkaan tulee purkaa Sopimus laskun huomautusajan sisällä. Huomautusajan jälkeen Sopimusta ei voi enää purkaa. Yhden kuukauden irtisanomisaika ei koske Asiakasta, joka maksaa laskutusjakson maksun etupainotteisesti mm. verkkopankin kautta. Tällainen Asiakas voi irtisanoa Palvelun käytön milloin vain. Irtisanomistilanteessa tai missään muussakaan maksutilanteessa Palvelulle jo suoritettuja maksuja ei palauteta.
3.3. Palveluntarjoajalla on oikeus purkaa Sopimus ja pidättäytyä Palvelun tarjoamisesta ilmoittamalla siitä Asiakkaalle, mikäli Asiakas aiheuttaa häiriöitä muille käyttäjille, ei pysty toteuttamaan kielipalvelua riittävällä vastuulla, ei maksa laskujaan tai ei enää voi hoitaa kielipalvelua (mm. Asiakkaan konkurssitilanne).
3.4. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden vähentää/supistaa Palvelun ominaisuuksia, keskeyttää tai lopettaa Palvelun tarjoaminen ja tämän Sopimuksen voimassaolo. Palveluntarjoaja pyrkii kuitenkin kaikissa tilanteissa etukäteen ilmoittamaan Palvelun mahdollisesta keskeyttämisestä tai lopettamisesta.

4. Palvelun käyttö

4.1. Asiakkaan (tulkkien ja kääntäjien) pitää rekisteröityä Palvelun käyttäjäksi ennen kuin sen käyttö on mahdollista. Rekisteröityminen on henkilökohtainen. Se ei ole tarkoitettu kielipalveluyritysten alihankintakielten ilmoittamiseen. Palveluun rekisteröitymisen yhteydessä luodaan Asiakkaalle käyttäjätunnus ja salasana. Asiakkaan tulee pitää käyttäjätunnuksensa ja salasanansa salassa. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa Asiakkaan tunnuksen ja salasanan joutumisesta kolmannelle osapuolelle. Tulkkeja ja kääntäjiä Palvelusta etsivältä Kuluttajalta ei vaadita rekisteröitymistä, mutta kun Kuluttaja jättää tarjouspyynnön tulkille/kääntäjälle, hän samalla hyväksyy tämän Sopimuksen.
4.2. Palveluntarjoaja tarjoaa Palvelun käyttöön Asiakkaalle sellaisena kuin se on 24/7, poislukien Palvelun mahdolliset käyttökatkot. Palveluntarjoaja ei takaa, että Palvelu toimii ilman häiriöitä.
4.3. Palveluntarjoajalla on oikeus muokata, editoida ja kehittää Palvelua sekä myös näitä käyttöehtoja parhaaksi katsomallaan tavalla koska vain. Tämä sisältää esimerkiksi muutokset Palvelun ulkonäköön, teksteihin ja toiminnallisuuksiin tai mihin tahansa muuhun Palveluun liittyvään asiaan.

5. Hinnat ja laskutus/maksut

5.1. Palveluntarjoaja veloittaa Asiakkaalta Palvelusta voimassaolevan hinnaston mukaiset hinnat Palvelussa ilmoitettujen tietojen mukaisesti.
5.2. Palveluntarjoaja veloittaa Asiakasta Palvelun käytöstä jaksoittain.
5.3. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa perittäviä hintoja. Mikäli Asiakas ei hyväksy hintoja, hänen tulee irtisanoa kirjallisesti Palvelun käyttäjäsopimuksensa/laskutuksensa yhden kuukauden irtisanomisajalla päättymään laskutusjakson loppuun ja/tai jättää verkkomaksun kautta suoritettava seuraava maksu maksamatta.

6. Vastuut

6.1. Palveluntarjoaja ei vastaa välittömistä eikä välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat Baabelia.fi-sivujen tai sen sähköisten palveluiden käytöstä tai käyttökatkoihin liittyvistä ongelmista/vahingoista. Palveluntarjoaja ei takaa, että sivut toimivat 24/7 ilman keskeytyksiä/virheitä.
6.2. Palveluntarjoaja ei vastaa Asiakkaiden kielipalveluilmoitusten sisällöstä ja oikeellisuudesta. Palveluntarjoaja ei takaa, että Asiakas hoitaa liiketaloudelliset, veroasiansa tai muut asiat palveluntarjoamisen vaadittavalla tavalla. Palveluntarjoaja ei vastaa näiden vuoksi koituvista mahdollisista ongelmista/vahingoista.
6.3. Palveluntarjoaja ei vastaa Asiakkaan Palvelussa olevien tietojen tai tiedostojen katoamisesta, muuttumisesta tai häviämisestä eikä näiden seurauksista koituvista vahingoista.
6.4. Palveluntarjoaja ei vastaa Asiakkaan linkeistä ulkopuolisille sivuille eikä Palvelun tai Asiakkaan linkkien mahdollisesti aiheuttamista vahingoista.
6.5. Palveluntarjoajan vastuu kaikissa mahdollisissa virhe- ja vastuutilanteissa rajoittuu enintään Asiakkaan kuluvan kuukauden palvelumaksun määrään.
6.6. Palvelu tarjoaa vain mahdollisuuden Asiakkaiden ja Kuluttajien kohtaamiseen. Näin ollen Palveluntarjoaja ei ole osallisena Asiakkaiden ja Kuluttajien välisissä sopimuksissa eikä näin ota niistä mitään vastuuta. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa millään tavalla Asiakkaiden toimista tai tekemättä jättämisistä ja näistä mahdollisesti aiheutuneista ongelmista/vahingoista.

7. Immateriaalioikeudet

7.1. Palveluntarjoaja ja Asiakkaat pidättävät kaikki oikeudet Baabelia.fi-palvelussa ja sen sähköisissä palveluissa tarjottavaan tietoon, kuviin, tietokantoihin, sisältöön ja materiaaliin ja kaikkeen muuhun Palvelun sisällä olevaan.
7.2. Suojatun omaisuuden muuttaminen, kopioiminen tai muulla tavoin käyttö on kiellettyä ilman Palveluntarjoajan tai asiakkaan tietojen kyseessä ollen, ilman Asiakkaan lupaa. Lupa Palveluun liittyvistä asioista kysytään Palveluntarjoajalta ja lupa Asiakkaan liittyvistä asioista kysytään Asiakkaalta.

8. Tietosuojakäytäntö

8.1. Rekisteröityneiden kielipalveluntarjoajien, Asiakkaiden, tiedoista tallennetaan Palveluun rekisteröitymistiedot. Tietoja käytetään jäsenyyden/asiakassuhteen hoitamiseen. Asiakkaiden tiedot on suojattu Palvelussa. Asiakas voi muuttaa tietoja käyttäjätilinsä kautta. Koko käyttäjätilin poistaminen tapahtuu ottamalla yhteyttä Palvelun ylläpitäjään.
8.2. Palvelu tallentaa Kuluttajien yhteydenotot ja tarjouspyynnöt ja ne ovat kielipalveluntarjoajien nähtävillä yhteystietoineen 60 päivän ajan. Tietoja tarvitaan, jotta palveluntarjoajat voivat tehdä tarjouksia Kuluttajille. Kun tämä aikajakso on kulunut, viestitiedot sulkeutuvat eikä viestien sisältöihin ja yhteystietoihin ole enää pääsyä.
8.3. Palvelun Asiakkailta, rekisteröityneiden kielipalveluntarjoajien, keräämien henkilö- ja viestintätietojen tarkempi käytäntö on kerrottu Palvelun tietosuojaselosteessa (linkki).
8.4. Palveluntarjoaja voi käyttää erilaisia Palvelun sisällä olevia sekä kolmansien osapuolien tarjoamia menetelmiä Asiakkaiden ja Kuluttajien kävijäliikenteen seuraamiseksi Palvelussa. Tällainen on esimerkiksi evästeiden käyttäminen kävijäliikenteen analysointiin. Tiedot lähetetään mm. Googlelle: Lisätietoja. Kävijäliikenteen seuraamisen tarkoituksena on kehittää ja parantaa Palvelua.
8.5. Maksujen tietosuoja: Palveluntarjoaja ei koskaan tallenna tai saa tietoon kenenkään pankki- tai luottokorttitietoja. Maksut suoritetaan Palvelun käyttämän kolmannen osapuolen pankkipalvelussa, ja Palveluntarjoaja saa heiltä ainoastaan maksujen suoritustiedot.
8.6. Mainosten tietosuoja: Palveluntarjoaja voi näyttää sivuston kävijöille mainoksia sekä käyttää mainosten mukauttamiseksi ja personoimiseksi omia tai kolmansien osapuolien mainostusohjelmia, jotka seuraavat kävijöiden käyttäjäliikennettä parhaimman käyttökokemuksen saavuttamiseksi.
8.7. Palveluntarjoaja voi tehdä milloin tahansa muutoksia tietosuojakäytäntöön ilman erillistä ilmoitusta.

9. Evästeet

9.1. Palvelu käyttää evästeitä. Niiden myötä Palvelu pystyy antamaan kävijöilleen paremman käyttökokemuksen mm. sivuston toiminnallisuuksien ja mahdollisten mainosten näyttämisten suhteen. Lisäksi evästeitä käytetään esim. Palvelun kävijäliikenteen seuraamiseen ja analysointiin Palvelun kehittämistä varten. Käyttäessään Palvelua Kuluttajat ja Asiakkaat hyväksyvät evästeiden käytön osana näitä käyttöehtoja.
9.2. Palvelun käyttäjät voivat halutessaan kieltää evästeet verkkoselaimensa asetuksia muuttamalla. Tämä voi kuitenkin heikentää Palvelun toiminnallisuuksia.
9.3. Palvelu voi käyttää kolmansien osapuolien tarjoamia menetelmiä evästeiden keräämiseen ja kävijäliikenteen analysointiin.

10. Muita ehtoja

10.1. Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää Palvelussa alihankkijoita ja kolmansia osapuolia.
10.2. Palveluntarjoaja ei vastaa viivästyksistä, vahingoista tai muista ongelmista, jotka johtuvat Palvelun ulkopuolisista esteistä.
10.3. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää Sopimusta kolmannelle osapuolelle. Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää Sopimus ja Palvelu kolmannelle osapuolelle ja Palveluntarjoajalla on myös oikeus siirtää Sopimukseen perustuvat mahdolliset saatavansa kolmannelle osapuolelle. Tällainen tilanne saattaa tulla eteen esimerkiksi silloin, jos Palvelu myydään tai Palvelun ylläpitäjä muuttuu.
10.4. Palveluntarjoajalla on oikeus julkistaa ja käyttää Sopimuksen mukaisia Asiakkaitaan referensseinä.

11. Sovellettava laki

Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Asiat pyritään kuitenkin ensisijaisesti ratkaisemaan sovittelemalla. Mahdolliset erimielisyydet käsitellään välimiesoikeudessa.

 

7.5.2018