Monikansalliset brändit ja käännöstyö

Brändillä tarkoitetaan mielikuvaa, joka asiakkailla on yrityksestä. Siihen liittyy voimakkaita mielleyhtymiä – yrityksen nimi voi tuoda mieleen esimerkiksi luotettavuuden, edullisuuden tai luonnollisuuden.

Brändit eivät rakennu itsestään, vaan ne rakennetaan pitkäjänteisellä työllä. Vahva brändimielikuva on positiivinen asia, joka nostaa yrityksen arvoa.

Kansainvälinen yritys joutuu miettimään myös käännöksiä rakentaessaan brändiä. Joskus käännöstyö nähdään vain pakollisena pahana, eikä siihen panosteta riittävästi. Luotettava kääntäjä, joka tuntee yrityksen kohdeyleisön, voi kuitenkin vaikuttaa merkittävästi brändimielikuvan rakentamiseen.

Brändi yrityksen menestyksen taustalla

Brändit ovat monitahoinen käsite, joilla on suuri merkitys yritysten menestyksen taustalla. Oma brändi on tärkeä tehdä tunnetuksi, mutta sen lisäksi on tärkeää miettiä, mitä mielikuvia se herättää kohdeyleisössä.

Esimerkiksi vaatemerkeissä yksi brändi voi herättää mielikuvan luksuksesta ja toinen edullisesta hinnasta. Nämä mielikuvat houkuttelevat erityyppisiä asiakkaita – ensimmäinen sellaisia, jotka ovat valmiita maksamaan merkistä ja toinen asiakkaita, joille edullinen hinta on tärkeää.

Sama näkyy myös nettikasinoilla, joilla kasino ilman rekisteröintiä tunnetaan nopeana ja suoraviivaisena paikkana pelata. Sellainen kasino on monille ykkösvalinta myös silloin, kun halutaan pelata nopeasti mobiilissa. Perinteisiin rekisteröitymistä vaativiin kasinoihin verrattuna kasinot ilman rekisteröitymistä nähdään modernina vaihtoehtona, joka mahdollistaa nopeiden talletusten lisäksi nopeat kotiutukset.

Brändin luomat mielikuvat vaikuttavat käyttäytymiseen ja ostopäätökseen. Vahva ja positiivinen brändi on tärkeässä osassa yrityksen menestyksen taustalla, joten se on tavoittelemisen arvoinen asia.

Käännöstyö positiivisen mielikuvan taustalla

Monikansallinen yritys joutuu miettimään myös kieliä, joilla brändi rakennetaan.

Netti on tehnyt koko maailmasta yhden kauppapaikan, eikä kohdeyleisö rajoitu enää pelkästään fyysisen yrityksen lähistölle. Kääntämällä verkkosivut useille kielille voi saada enemmän näkyvyyttä ja tavoittaa asiakkaita, joita ei pelkästään yhdellä kielellä toimiessa voi tavoittaa.

Aina käännöstyön arvoa ei nähdä, ja käyttöön saatetaan ottaa käännöskone. Usein yritykset kääntävät ensin sivunsa englanniksi ja siitä eteenpäin muille kielille. Suomeksi kääntäminen on kuitenkin toistaiseksi vielä koneille vaikeaa, ja käännösten onnistuminen edellyttää vähintään sitä, että kielen taitava oikolukija käy tekstin läpi.

Luotettava kääntäjä voi kuitenkin tuoda arvokkaan panoksen brändimielikuvan rakentamisen kannalta. Kansainvälinen yritys hyötyy siitä, että työhön valitaan käännöstoimisto koneen sijaan. Alaan perehtynyt kääntäjä osaa tuoda käännöksiin tietyn sävyn ja tyylin, joka auttaa rakentamaan haluttua brändiä. Käännös onkin osa markkinointia, jolla vaikutetaan yrityksen menestykseen kohdemaassa.

Kohdeyleisön tunteminen tärkeä osa kääntämistä

Jotta käännöstyö tuo mahdollisimman suuren hyödyn yritykselle, kääntäjän on tärkeä tuntea kohdeyleisö ja yrityksen toimialan markkinat. Näin käännös on omalta osaltaan luomassa positiivista imagoa ja luomassa menestystarinaa uusilla markkinoilla.

Otetaan esimerkiksi taas nettikasinot, joille brändi ja sen luoma mielikuva on tärkeä osa kilpailukykyä. Laadukas käännös tuo pelaajille mielikuvan luotettavuudesta, mikä on perusedellytys kasinon menestykselle.

Tämän lisäksi käännöksiin voidaan kuitenkin tuoda monia eri sävyjä, jotka luovat halutun mielikuvan kasinon toiminnasta. Nettikasinoihin liittyen käännökset voivat olla sävyltään esimerkiksi asiantuntevia, niihin voidaan tuoda huumoria tai niissä voidaan korostaa nopeutta.

Huono käännöstyö tai konekäännös voivat luoda myös negatiivista mielikuvaa ja haitata yrityksen toimintaa. Nettikasinoiden tapauksessa huono käännös voi luoda epäluotettavan kuvan, jolloin pelaajat eivät halua tallettaa rahaa pelitilille. Tällöin yrityksen menestys kärsii siitä, että käännöksiin ei ole panostettu.

Yleisesti kansainvälisen yrityksen kannattaa nähdä käännöstyö osana yrityksen markkinointia ja työkaluna vahvan brändin rakentamistyössä. Kun työhön valitaan tavoitellun asiakaskunnan tunteva käännöstoimisto tai kääntäjä, voidaan varmistua siitä, että käännöksen vaikutus imagoon on positiivinen.

Käännöskone ei vielä korvaa ihmistä

Huono käännös on yksi yleisimmistä brändimokista, joita kuluttajat näkevät jatkuvasti ympärillään.

Parhaimmillaan käännösmoka aiheuttaa vain huvitusta ja saattaa jopa tuoda ilmaista mainosta pyöriessään somessa. Usein kyseessä on kuitenkin nolo moka, joka vahingoittaa yrityksen brändiä merkittävästi.

Erityisen suuri riski otetaan, kun käännöstyö tehdään koneella ja oikoluku jätetään kokonaan välistä. Tällöin käännös sisältää lähes poikkeuksetta myös virheellisiä termejä, jotka vaihtelevat hassusta suoranaisesti haitalliseen.

Ammattitaitoinen ja kohdeyleisön tunteva englanti suomi kääntäjä huolehtii oikeiden termien lisäksi oikeasta tyylistä ja sävystä, jolloin käännös vie brändiä haluttuun suuntaan. Näin brändit hyötyvät laadukkaista käännöksistä, joilla on suuri merkitys menestyksen taustalla.