Kääntäjien on omaksuttava uusia teknologioita

Tekniikka kehittyy vauhdilla myös käännös- ja tulkkausalalla. Moni saattaa jo harmissaan miettiä, milloin koneet korvaavat ihmiset? Koneet eivät kuitenkaan todennäköisesti vielä pitkään aikaan pysty korvaamaan ammattikääntäjää tai ammattitulkkia, ei varsinkaan korkealaatuista viestintää eikä kontekstiinsa sidottua tekstiä ja lokalisointia. Silti tilanne aiheuttaa painetta ja alalla toimivien on omaksuttava uusia teknologioita asiakkaiden palvelemiseksi.

Kansainvälinen kääntäjien liitto FIT on kiinnittänyt huomiota asiaan kannanotossaan (linkki). Se kehottaa kääntäjiä ottamaan selvää erilaisista teknologisista työkaluista ja olemaan mukana niiden kehittämisessä. Tämä edesauttaa kääntäjiä menestymään.

Ammattikääntäjiä tarvitaan

Baabelia.fi on yksi alan teknologisista innovaatioista, joka on suunniteltu tulkkien ja kääntäjien hyödyksi. Baabelian tavoitteena on helpottaa kielipalveluja tarvitsevien ja kielipalveluja tarjoavien kohtaamista niin, että välissä ei ole perinteisiä välikäsiä. Teknologia hoitaa kohtauttamisen ja verkottamisen. Sekä tilaaja että tekijä hyötyvät tästä. Olemme kohtauttaneet jo satoja kielipalveluja tarvitsevia ja kielipalveluja tarjoavia toisiinsa.

Kutsumme sinut mukaan tutustumaan Baabeliaan! Katso ja kuulostele miltä palvelu vaikuttaa ja anna kehitysehdotuksia. Yhdessä olemme enemmän – kielipalvelualan hyödyksi!

Joel / Baabelia.fi