Käännösten haasteet markkinointiviestinnässä

Nykyään moni yritys toimii netin välityksellä kansainvälisesti eri markkinoilla. Tämä luo haasteita markkinointiin, kun tavoitellaan asiakkaiksi eri kieliä puhuvia kohderyhmiä.

Markkinointi voidaan toteuttaa monella eri tavalla, ja esimerkiksi sähköpostimarkkinointi ja tekstiviestien välityksellä toteutettu viestintä ovat nousseet aiempaa suurempaan rooliin. Ne ovat myös uusille yrityksille sopivia markkinointikeinoja, sillä näin kustannukset pysyvät kohtuullisella tasolla.

Uusille kohderyhmille suunnatussa markkinoinnissa korostuvat kuitenkin myös kieleen ja käännöksiin liittyvät haasteet. Epäselvät käännökset ja huono käännöstyö voivat pahimmillaan vaikeuttaa tarjousten hyödyntämistä ja luoda yrityksestä negatiivista mielikuvaa asiakkaiden silmissä.

Tarjoukset kärsivät käännösvirheistä

Kun yritys pyrkii laajentamaan kansainvälisille markkinoille, joudutaan pohtimaan myös markkinointiin käytettävää kieltä.

Yleensä on kannattavaa toteuttaa markkinointi asiakkaiden omalla kielellä, koska ihmiset asioivat mieluiten sitä käyttäen. Markkinointiin käytetty kieli vaikuttaa myös muun muassa hakukoneisiin, joten kieltä vaihtamalla yritys voi saada lisää näkyvyyttä.

Kun viestintä toteutetaan kohdemarkkinoiden kielellä, käännöstyön laadukkuus korostuu. Aina suora käännös ei ole toimiva, vaan tekstiviesti, maili tai muu mainos pitää muokata kohderyhmälle toimivaksi. Myös erilaisten tarjousten ja niiden ehtojen ymmärtäminen edellyttää sitä, että alkuperäinen teksti on käännetty oikein.

Esimerkkinä asiakkaille suunnatuista tarjouksista ovat kasinobonukset, joita nettikasinot käyttävät markkinoinnissa. Bonuksiin liittyy ehtoja muun muassa sen suhteen, missä peleissä niitä voi hyödyntää. Lisäksi voidaan edellyttää tietyn suuruista talletusta ja sitä, että bonusvarat pelataan kasinon peleissä läpi useamman kerran ennen kuin ne muuttuvat oikeaksi rahaksi.

Jotta kasinotarjous tuo hyvää mainosta, on pelaajien tärkeä ymmärtää nämä ehdot oikein. Epäselvä käännöstyö voi aiheuttaa ongelmia tarjousten hyödyntämisessä ja luoda sen kautta negatiivista mielikuvaa sivustosta. Sama pätee muidenkin alojen toteuttamiin kampanjoihin.

Laadukas viestintä vaikuttaa asiakkaiden mielikuvaan

Kaikki ovat törmänneet netissä mainoksiin ja sivuihin, jotka on selkeästi toteutettu käännöstyökalua käyttäen. Vaikka käännöstyökalut ja tekoäly ovat kehittyneet valtavasti viime vuosina, eivät ne pysty korvaamaan ihmistä laadunvarmistuksessa.

Kieltä täysin osaamattoman on vaikea varmistaa, että tekstissä on käytetty oikeita sanoja ja sanontoja. Samalla sanalla voi olla monta merkitystä, ja käännöstyökalu voi päätyä väärään vaihtoehtoon. Natiivisti kieltä puhuva erottaa nämä sanat heti tekstistä, eikä mielikuva yrityksestä muodostu positiiviseksi.

Yleensä suoran kääntämisen sijaan mainokset ja verkkosivut lokalisoidaan, eli käännöksen lisäksi sisältö sopeutetaan kohdealueen kulttuuriin ja kieleen. Tämä antaa sivustosta laadukkaan vaikutelman ja tekee siitä helposti lähestyttävän. Käännöksen laadukkuus vaikuttaa kokonaisvaltaisesti siihen, kuinka luotettavaksi yritys koetaan.

Verkkosivut ja mainokset kannattaa siksi käännättää ammattilaisella sen sijaan, että kohdekieltä osaamaton henkilö tekisi ne käännöstyökaluja hyödyntäen. Ammattilaisen palkkaaminen on toki hintavampaa, mutta se maksaa itsensä takaisin yritysmielikuvassa.

Sähköpostimarkkinointi sopii myös uudelle yritykselle

Markkinointi on monipuolistunut viimeisten vuosikymmenien aikana, ja nykyään on mahdollista toteuttaa monipuolisia kampanjoita aiempaa pienemmillä kustannuksilla. Tämä luo uusia mahdollisuuksia erityisesti uusille yrityksille, joiden markkinointibudjetti ei ole välttämättä vielä erityisen suuri.

Suosittuja tapoja markkinoida yrityksen palveluita tai tuotteita on lähettää markkinointiviesti sähköpostina tai muuna viestinä. Myös näissä kannattaa luottaa ammattilaisten panokseen, jotta asiakas saadaan lukemaan maili tai tekstiviesti sen poistamisen sijaan.

Näitä markkinointikeinoja hyödynnetään kaikilla aloilla tehokkaasti. Vaatteita myyvät verkkokaupat lähestyvät sivuilla aiemmin vierailleita kuluttajia suoraan erilaisten kampanjoiden ja tarjousten avulla. Nettikasinot lähettävät kasinotarjoukset pelaajien kännykkään tai sähköpostiin. Myös erilaisia palveluita voidaan markkinoida suoraan potentiaalisille asiakkaille viestien välityksellä.

Tehokas sähköpostimarkkinointi edellyttää kuitenkin sitä, että mainos on käännetty kohdekielelle taidolla. Virheet tekstissä aiheuttavat helposti epäilyjä sivuston luotettavuudesta, eivätkä tarjoukset houkuttele silloin hyödyntämään niitä. Huonosti käännetty markkinointiviesti päätyy useimmiten suoraan roskakoriin, jolloin se ei tuo yritykselle tavoiteltua hyötyä.

Käännöksiin panostaminen kannattaa

Uusille kohdealueille siirtyessä käännöstyöhön panostaminen on kannattavaa. Verkkokauppahuijaukset ovat yksi yleisimmistä digihuijauksista, ja huonot käännökset markkinoinnissa antavat yrityksestä helposti epäluotettavan kuvan.

Tällöin asiakkaat eivät uskalla kokeilla tuotetta tai palvelua, eikä markkinointi tuota yritykselle hyötyä. Yritysmielikuvan parantaminen myöhemmin voi olla vaikeaa, joten käännösten haasteet on hyvä ottaa huomioon jo markkinointia suunnitellessa.

Parhaimmillaan markkinointi uusilla kielillä laajentaa asiakaskuntaa, auttaa yritystä kasvamaan sekä saamaan näkyvyyttä. Se kannattaakin toteuttaa laadukkaasti, jotta alku uudella alueella on mahdollisimman sujuva.