Asiakkaiden suorat yhteydenotot kasvussa

Baabelia-palveluun on tehty kevään aikana uudistus. Mahdollistimme suoran yhteydenoton kaikista kielipalveluprofiileista riippumatta profiilin jäsenyystasosta. Tavoite oli saattaa asiakas ja kielipalvelun tekijä yhteen mahdollisimman sujuvasti ja nopeasti. Tämä strategia on toiminut erinomaisesti: profiileista tehtyjen suorien kontaktien kasvu oli välittömästi jopa 170 % aiempaan verrattuna.

Noin 90 % kääntäjiä ja tulkkeja etsivien yhteydenotoista tulee profiilien kautta. Kielipalvelujen tekijöille tämä on iso mahdollisuus. Jo yksikin asiakkaan kontaktointi voi tuoda merkittävän työtilauksen. Lisäksi profiili on myynti-ikkuna, joka esittelee tekijän kielipalvelua potentiaalisille asiakkaille ja verkostoille 24/7.